Hankkeet

Kynnyksetön sosiaalisen toiminnan ja avun olohuone Myllypurossa.

Hang on ry parantaa aikuisten toimintakykyä  talous- päihde-, asumis- ja peliriippuvuusneuvonnan sekä liikunnan avulla. Hang on ry avaa 2018 (elo-syyskuussa) kynnyksettömän sosiaalisen toiminnan keskuksen, jossa tehdään sosiaalityötä, jolla vähennetään erityisesti nuorten aikuisten sosiaalista syrjäytymistä ja edistetään kaiken ikäisten asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Oikeusneuvonta työkokeilun ja palkkatuen aikana edistää asiakkaiden taloudellista hyvinvointia.

Tiloissamme toimii Hang On hävikkiruokala jossa saa edullisesti hyvää ruokaa.

Idän paku. (Stea pienavustus myönnetty)
Päihteiden riskikäyttäjien ja peliongelmaisten suomalaisten sekä maahanmuuttajien nuorten ja nuorten aikuisten toimintakyvyn parantaminen liikkuvan ja ajanvarauksella annetun talouspäihde-, asumis- ja peliriippuvuusneuvonnan sekä liikunnan ja luontoretkien avulla. Toiminta käynnistyy tällä liikkuvalla työllä ja jatkuu avoimella ja kynnyksettömällä sosiaalisen toiminnan keskuksella, kun yhdistyksen varsinainen rahoitus varmistuu.

Tällä hetkellä on tarvetta toimintakeskuksen lisäksi kynnyksen ylittävälle
toiminnalle; pakettiautolle, jolla pääsee lähelle asiakkaita.Tämä tarve on
selvitetty toiminnalla ja tutkimuksilla riippuvuuksista. Helsingissä on matalan
kynnyksen toimijoita, joissa työllistetään tai joissa on terveyspalveluita ja
päihderiippuvuushoitoa. Näistä esimerkikkeinä Symppikset, kohtaamispaikka
Vesteri, Osis, Vihreä keidas, Villa Sture ja Tukikohta ry:n Avoimet ovet –
kohtaamispaikka. Myös työttömien yhdistykset kuten Helsingin työttömät ry,
Meri-Vuosaaren työttömät ıy ja Toimintakeskus Sampola ry järjestävät
osallistavaa toimintaa.
Näissä ei kuitenkaan ole oikeus-, talous- tai peliriippuvuusneuvontaa, jota
viedään myös toimintakeskuksen ulkopuolelle ja olemme huomanneet
työskennellessämme erilaisissa yhdistyksissä, että asiakkaissa sekä
tukityöllistetyissä työkokeilijoissa, kuntoutujissa ja palkkatukilaisissa on
enemmän kuin ennen syrjäytyneitä nuoria ja nuoria aikuisia, etenkin miehiä
(päihde-,mielenterveysongelmat ja perinnöllinen köyhyys), peliriippuvaisia
ongelmanaan sekä raha- että digipelit (myös maahanmuuttajia) ja
velkaongelmaisia nuoria. Lukuisat asiakkaamme ovat pyytäneet meiltä tukea ja
neuvontaa velka-, peli ja oikeusongelmissaan, mutta meillä ei ole ollut
yhteistyöverkostoa joka koordinoisi ja järjestäisi avun itse toimintaan
osallistuen.
Paihderiippuvuustutkimusten perusteella (tutkimuksia, joita voi soveltaa myös
muihin riippuvuuksiin) keskeistä on voimaannuttaa, Iöytää ja osoittaa
asiakkaan voimavaroja, avata toisin toimimisen ja asennoitumisen
mahdollisuuksia, nostaa esille taitoja, kykyjä ja uusia näkökulmia, ja
tulkintavaihtoehtoja (Saarnio, Pekka & Knuutila Vesa, 2006, Salmela-Aro,
Katariina, 2008, Luennot 22.4.2015 ).
Päihde- ja peliriippuvaiset ovat hyvin moninainen ryhmä ja kuntoutumisen
kesto vaihtelee riippuen omasta elämäntilanteesta ja omasta motivoitumisesta
kuntoutumisprosessiin. Tärkeää on ottaa heidät huomioon yksilöllisesti, niin
että he ovat mukana alusta asti suunnitellessa polkuaan kuntoutumisessa.
Tässä käytämme vertaistukea, asiantuntijoita ja oikeusapua ja aluksi kuljemme
rinnalla niin pitkään kun tarve vaatii.
Maahanmuuttajat eivät hakeudu matalan kynnyksen palveluihin innokaasti,
heillä on omat yhdistykset kylläkin (mm. Puntland community ry, Muutoksii ry),
joissa ei kuitenkaan ole päihde- ja peliriippuvuusneuvontaa.
Maahanmuuttajien kohdalla onkin aloitettava perusteista
riippuvuussairauksissa. Kulttuurisensitiivisyys antaa valmiudet toisen
mielipiteiden kunnioittamiselle ja taustan arvostamiselle(ånni p.kasvatushanke,
2017). Omilla vanhemmilla on usein vähän keinoja lastensa
päihdekasvatukseen ja päihteiden käyttö on vierasta monille Suomeen
muuttaneille. He tarvitsevat tilanteeseen niin ajankohtaisia tietoja kuin
keskusteluapuakin. Miesten rooli on tässä keskeinen, koska he ovat aktiivisia
toimijoita perheen ulkopuolella. Äidit kuitenkin vastaavat käytännön
kasvatustyöstä kodeissa. Koska päihteiden käyttö on vierasta, tarvitaan
ammattilaisten tarjoamaa tukea ja tietoa (ånni p.kasvatushanke).

Yhteiskunnallisen ilmapiirin muuttuminen, tukien leikkaukset sekä säädösten
muutokset ovat myös heikentäneet useamman ihmisten kokemusta omasta
oikeusturvastaan. Kiertävän pakun toiminnan edellytys on siksi myös laaja ja
keskusteleva viranomaisyhteistyö. Yhteistyön avulla varmistetaan, että
toimintakeskuksen toimijat ovat selvillä viranomaisten toiveista ja uusimmista
linjauksista, ja toisaalta kävijät voivat olla varmoja omasta turvallisuudesta.

Lähteet
Luennot, S8 Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö/Karttunen Teija/Luennot +
oheiskirjallisuus. Kevät 2015.
Saarnio, Pekka & Knuutila Vesa (2006 )Tutkimus päihdeongelmaisten
muutosvalmiusprofiileista. Yhteiskuntapolitiikka 71 (2006):1.
Salmela-Aro, Katariina (2008) Motivaatio ja hyvinvointi elämän siirtymissä.
Psykologia 5/200
ånni päihdekasvatushanke: http://messukeskus/pressrelease/
kulttuurisensitiivisyys. Luettu 23.2.2017.

Hätämajoitushanke
Hätämajoitushanke tavoittelee muutosta hätämajoitustilanteeseen Helsingissä. Majoitusta tarvitsevien asemaa helpotetaan siten, että he saavat majoituksen nopeasti ja samasta osoitteesta. Tämä helpottaa avun toimittamista sitä tarvitseville ja parantaa hätämajoituspalvelun laatua.
Hanke toteutetaan moniyhteisöprojektina jossa osallisena ovat useat tilanteessa nyt toimivat järjestöt sekä kunnat.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close